GARANTIE

Op al onze producten geldt wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Mocht jij een andere ervaring hebben en gaat een product snel kapot? Neem dan contact met ons op via [email protected]

Optical you need is niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

  • Diefstal of verlies;
  • Opzettelijk toegebrachte schade;
  • Schade als gevolg van onjuist gebruik;
  • Normale slijtage;
  • Verwaarlozing van het product.